Veel gestelde vragen

Alles i.v.m. voorstellingen IN de boot:

(voor alles i.v.m. voorstellingen ZONDER de boot ; zie bij algemene info halverwege deze pagina)


Kunnen alle voorstellingen in de boot doorgaan?

 • Ja, behalve de voorstelling “Kan ik er ook nog bij?”

Hoeveel voorstellingen kunnen er op een dag in de boot doorgaan?

Elke voorstelling duurt 30 minuten. 5 voorstellingen op één dag is in principe mogelijk. Vanaf 6 voorstellingen spreidt de kapitein bij voorkeur de planning over 2 dagen.

Kunnen er op een dag verschillende titels in de boot gespeeld worden?

 • Ja, dat is geen probleem als u in de programmering minstens 15 minuten tussen twee voorstellingen voorziet en 60 minuten als de volgende voorstelling een andere titel heeft. (om decors te wisselen).

Kunnen de voorstellingen het hele jaar door in de boot doorgaan?

 • Neen. De boot vaart uit vanaf half maart tot half oktober. In de eerste en laatste maand v/h speelseizoen kan de boot, indien nodig, verwarmd worden tot 15°C zodat de kinderen comfortabel een half uur stil zitten om te kijken. Omdat de wanden van de boot dun zijn, krijgt de kapitein de temperatuur in de wintermaanden niet hoog genoeg. Daarom blijft de boot vanaf half oktober tot half maart in het droogdok. De voorstellingen kunnen ‘s winters eveneens doorgaan als u de kapitein en z’n publiek een verwarmd lokaal ter beschikking stelt.

Hoeveel kinderen kunnen er in de boot?

 • Er staan in de boot 5 kleine banken waarop samen 30 kinderen comfortabel zitten. Als er enkele ook op de grond plaats nemen, kan het zelfs tot 35. Af en toe doen kinderen hun uiterste best om plaats te maken voor vriendjes en telt de kapitein plots 40 kinderen in de boot. In scholen tracht de kapitein zoveel mogelijk de kinderen in klasverband naar de voorstelling te laten kijken. Kleine klassen van 15 of minder kinderen worden wel bij een andere klas gevoegd. Er moet minstens 1 volwassene bij de kinderen zitten. Zeker als de kinderen erg jong zijn, is het noodzakelijk dat er een vertrouwenspersoon aanwezig is die een huilend kind op schoot kan nemen. Als meerdere volwassenen of ouders hun kind op schoot nemen, kunnen er ongeveer 10 ouders + 15 kinderen plaatsnemen.

Hoelang duurt een voorstelling in de boot?

 • Alle voorstellingen duren 30′ In uitzonderlijke gevallen en op verzoek kan een voorstelling ingekort worden.

Hoeveel plaats heeft de boot nodig om aan te meren?

 • Vooral de vrije hoogte om tot de parkeerplek te rijden is belangrijk en moet overal minstens 3,20 meter zijn (opgelet voor takken, slingers, poorten…) Indien de boot mooi rechtdoor kan rijden, bedraagt de nodige breedte minimaal 2,30 meter. Indien de boot draaiend ergens doorheen moet (bvb een poort), hangt de nodige breedte natuurlijk af van de draaicirkel. (de auto heeft draaicirkel van 12 meter, met de hand getrokken is draaicirkel boot 8 meter.) Maar de kapitein kan pas ter plekke bekijken of scherpe bochten mogelijk zijn. In sommige gevallen kan de kapitein vooraf eens komen kijken naar de mogelijkheden. Eens op zijn plaats is de lengte die de boot nodig heeft (bvb. tussen 2 tenten) min. 8 meter. Met open geklapte deur is de diepte van de parkeerplek min. 4,30 meter.

Waar nog op letten bij de planning van een voorstelling in de boot?

 • Achtergrondlawaai. Omdat de wanden van de boot dun zijn, hoor je buiten wat er binnen gebeurt en omgekeerd. Om de aandacht van de toeschouwers niet te storen, staat de boot dus best op een rustige plek. Op een speelplaats kan er geen voorstelling doorgaan tijdens de speeltijd van andere kinderen!!!
 • Schaduw Omdat de wanden van de boot dun zijn, loopt de temperatuur binnen snel op als in de zomer de zon op de boot schijnt. Indien mogelijk parkeert de kapitein de boot op zonnige zomerdagen liefst onder een boom!

Komt de boot ook naar privéfeestjes?

 • Alhoewel de kapitein de voorkeur geeft aan voorstellingen in klasverband, kan de boot op verzoek ook bij u thuis voor de deur worden aangemeerd. Zolang de leeftijd van de kinderen maar overeenkomt met die van de doelgroep van de voorstelling. Dat laatste is vaak het probleem bij familiefeestjes.

ALGEMENE INFO

(alles i.v.m. voorstellingen ZONDER de boot)

Wat is het maximum/minimum aantal kinderen bij een voorstelling zonder boot?

 • Ook zonder de boot heeft de kapitein in scholen de voorkeur om kinderen zoveel mogelijk per klas te laten kijken. Kleine klassen van 15 of minder kinderen worden bij een andere klas gevoegd. Als het om organisatorische redenen nodig is, kunnen grote klassen ook samen zitten. (tot max. 60 kinderen) Dan voorziet de kapitein een microfoon en vraagt hij dat de kinderen op 3 niveaus kunnen zitten. (bvb. matten, stoeltjes, tafels) De voorstellingen zijn niet geschikt voor groepen van meer dan 60 kinderen!

Hoeveel voorstellingen kan de poppenspeler op een dag spelen?

 • Elke voorstelling duurt 30 minuten. 5 voorstellingen op één dag is in principe mogelijk. Vanaf 6 voorstellingen spreidt de kapitein bij voorkeur de planning over 2 dagen. Als het om organisatorische redenen echt noodzakelijk is, kan hij op een dag tot maximum 8 voorstellingen na elkaar spelen. (Dan neemt de kapitein de volgende dag evenwel vrijaf om op adem te komen.)

Is er een voorstelling die een uur duurt?

 • Indien u een korte pauze voorziet, kunnen er twee verschillende voorstellingen gecombineerd worden en bekomt u zo een totaal programma van 2 x 30′. Voor kleuters is het zelfs beter dat de spanningsboog na 30 minuten even onderbroken wordt zodat ze nadien weer met volle aandacht van het tweede verhaal genieten.

Hoe verloopt de betaling?

 • Nadat alle details van een bezoek besproken zijn via mail of telefoon, maakt de kapitein eerst een schriftelijke overeenkomst in tweevoud dat u via de post zal ontvangen. Ter goedkeuring zendt u daarna (binnen de twee weken) een ondertekend exemplaar terug naar de kapitein. Er hoeft verder geen voorschot te worden betaald. (tijdens de schooluren worden enkel de kinderen aangerekend die aanwezig waren op de voorstelling.) Na afloop zendt de kapitein de eindfactuur. Deze mag per overschrijving betaald worden. De betalingstermijn van de facturen bedraagt normaal 30 dagen. Gelieve vooraf te melden indien deze termijn niet haalbaar is bvb omdat de betaling via een bestelbon moet geschieden.
Delen |